Quizy

Czerwiec 76

Krok 1 / 17

W 1975 r. doszło w PRL do reformy administracyjnej. W skład jakiego powiatu w czerwcu 1976 r. wchodził Radom?