Notacje

Mirosław Chojecki

Mirosław Chojecki, ur. 1 IX 1949 w Warszawie. 1967-1968 student Politechniki Warszawskiej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1974).

1967-1972 członek ZSP. W III 1968 uczestnik wydarzeń marcowych na PW, relegowany z uczelni. 1974-1976 pracownik Instytutu Badań Jądrowych (laureat nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie). 1976 członek KOR, nast. KSS KOR, organizator ekipy obserwatorów procesów radomskich, współprowadzący (z Anką Kowalską) spis represjonowanych, szef tzw. ekipy radomskiej organizującej pomoc dla represjonowanych, zwolniony z pracy. 1976-1977 drukarz „Komunikatu” KOR i „Biuletynu Informacyjnego” KOR. 1 X 1976 zatrzymany i przesłuchiwany. W V 1977 współorganizator Czarnego Marszu w Krakowie po zabójstwie Stanisława Pyjasa; współzałożyciel niezależnego wydawnictwa NOWa, redaktor, drukarz i organizator produkcji (do 1981). 1976-1980 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., bity, 25 III 1980 aresztowany, 7 IV rozpoczął głodówkę protestacyjną z powodu nieprzedstawienia mu przez prokuratora zarzutów, 10 V 1980 zwolniony (po podjętych w jego obronie akcjach w kraju i za granicą), nast. oskarżony o kradzież powielacza, skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu.

W VIII 1980 podczas strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina współorganizator (z Konradem Bielińskim, Janem Narożniakiem, Zenonem Pałką i Mariuszem Wilkiem) druku wydawnictw niezależnych; aresztowany 23 VIII 1980, zwolniony po podpisaniu Porozumień Sierpniowych; ponownie przyjęty do pracy w IBJ. Członek komisji ds. dostępu „S” do środków masowego przekazu, szef komórki wydawniczej Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 pozostał w Paryżu (wyjechał w X 1981); 1982-1989 współpracownik Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, odpowiedzialny za wysyłkę do kraju sprzętu poligraficznego, współpracownik „Bulletin d’Information du Comité Solidarité à Paris”, łącznik z siecią zagranicznych biur „S”. 1982-1990 założyciel i wydawca miesięcznika „Kontakt” w Paryżu, 1983-1990 założyciel i szef firmy Audio-Kontakt, 1985-1990 Video-Kontakt.

Od 1990 w Polsce, od 1991 właściciel Grupy Filmowej Kontakt. W 1992 współzałożyciel Nowej Telewizji Warszawa. 1999-2000 doradca ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, 2003-2008 prezes, od 2008 prezes honorowy.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 26 X 1976 rozpracowywany przez Wydz. III-A/III/III-1/III-2 KS MO w ramach SOR krypt. Komitet; 27 XII 1983 – 24 I 1990 przez Wydz. XI Dep. I w ramach rozpracowania obiektowego krypt. Insekt.

Krzysztof Biernacki
źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.