Fotogaleria

Ksiądz Roman Kotlarz

Jedną ze śmiertelnych ofiar czerwcowych represji był ks. Roman Kotlarz z podradomskiej parafii Pelagów, który 25 czerwca przez przypadek znalazł się wśród demonstrantów, a później w czasie mszy św. publicznie modlił się w intencji robotników. I właśnie dlatego – niezależnie od nacisków administracyjnych – był nachodzony i brutalnie bity przez funkcjonariuszy SB, co zapewne przesądziło o jego śmierci.

Roman Kotlarz, ks., ur. 17 X 1928 w Koniemłotach k. Staszowa, zm. 18 VIII 1976 w szpitalu w Krychnowicach k. Radomia. Ukończył Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1954), święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jana Kantego Lorka.

1954-1956 wikariusz w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, 1956-1958 w parafii św. Łukasza w Żarnowie k. Opoczna, 1958-1959 w parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy k. Tarnobrzega, 1959-1961 w parafiach: św. Leonarda w Mircu, św. Władysława w Kunowie i św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, 1961-1976 wikariusz, p.o. proboszcz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie k. Radomia. 1965-1968 odprawiał msze św. w prowizorycznej kaplicy w Wierzbicy k. Radomia, zorganizowanej przez parafian, którzy nie uznawali tzw. Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wierzbicy, utworzonej przez zbuntowanego ks. Zdzisława Kosa i popieranej przez władze komunistyczne. Opiekun chorych w szpitalu w Krychnowicach koło Radomia.

17 I 1956 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach skierowało pismo do Kurii Biskupiej w Sandomierzu zarzucające ks. R. Kotlarzowi przekraczanie wolności wypowiedzi podczas kazań, 20 V 1959 żądanie jego odwołania z parafii w Koprzywnicy za „wypowiadanie złośliwych dygresji pod adresem obecnego ustroju i władz państwowych”. W VI 1976 uczestnik demonstracji w Radomiu, błogosławił ze schodów kościoła Świętej Trójcy protestujących; VI-VII 1976 głoszący kazania patriotyczne (w nich m.in. obrona represjonowanych po wydarzeniach Czerwca 1976); po wygłaszanych kazaniach kilkakrotnie nachodzony i bity przez tzw. nieznanych sprawców, którymi byli – według ustaleń prokuratury w 1990 – funkcjonariusze Wydziału IV KW MO w Radomiu; wezwany do Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu na rozmowę ostrzegawczą z z-cą dyrektora Departamentu Postępowania Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 21 VII 1976 Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu skierował do Kurii Biskupiej w Sandomierzu pismo z informacją, że ksiądz „dopuścił się przestępstwa publicznego pochwalania zbrodni”; 15 VIII 1976 podczas odprawiania mszy św. w Pelagowie osunął się na ziemię i ze słowami „Matko ratuj” stracił przytomność; 18 VIII 1976 zmarł w szpitalu w Krychnowicach koło Radomia; zdaniem lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok przyczyną zgonu było obustronne krwotoczne zapalenie płuc (ustalenie to było wielokrotnie kwestionowane przez osoby z otoczenia księdza i historyków). 15 VIII 1990 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski nadał księdzu Kotlarzowi Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami za „ofiarę życia w walce z komunistami o niepodległą Polskę”. 4 VI 1991 o ofierze ks. Kotlarza (bez wymieniania jego nazwiska) wspominał papież Jan Paweł II w czasie mszy św. na lotnisku w Radomiu.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kutkowski
źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Zdjecia ze zbiorów Tomasza Świtki

 • Ksiądz Roman Kotlarz
  Ksiądz Roman Kotlarz
 • Decyzja Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w sprawie „szkodliwej dla Państwa działalności ks. Romana Kotlarza”
  Decyzja Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w sprawie „szkodliwej dla Państwa działalności ks. Romana Kotlarza”
 • Decyzja Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w sprawie „szkodliwej dla Państwa działalności ks. Romana Kotlarza”
  Decyzja Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w sprawie „szkodliwej dla Państwa działalności ks. Romana Kotlarza”
 • Roman Kotlarz (w górnym szeregu na środku) z rodziną w Koniemłotach, 1936 r.
  Roman Kotlarz (w górnym szeregu na środku) z rodziną w Koniemłotach, 1936 r.
 • Ksiądz Kotlarz (trzeci z lewej w górnym szeregu) ze studentami Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie
  Ksiądz Kotlarz (trzeci z lewej w górnym szeregu) ze studentami Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie
 • Ksi. Kotlarz z dziećmi obok pomnika koło kościoła parafialnego w Szydłowca, druga połowa dekady lat 50. ub. wieku
  Ksi. Kotlarz z dziećmi obok pomnika koło kościoła parafialnego w Szydłowca, druga połowa dekady lat 50. ub. wieku
 • Ksiądz Kotlarz na rynku krakowskim, lata 50. ub. wieku
  Ksiądz Kotlarz na rynku krakowskim, lata 50. ub. wieku
 • Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Pelagowa; na furmance obok księdza Kotlarza siedzi po prawej bp. Piotr Gołębiowski
  Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do Pelagowa; na furmance obok księdza Kotlarza siedzi po prawej bp. Piotr Gołębiowski
 • Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
  Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
 • Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
  Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
 • Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
  Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
 • Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
  Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
 • Ksiądz Kotlarz z dziećmi, które uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym, Koprzywnica 1959 r.
  Ksiądz Kotlarz z dziećmi, które uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym, Koprzywnica 1959 r.
 • Ksiądz Kotlarz z dziećmi, które uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym, Koprzywnica 1959 r.
  Ksiądz Kotlarz z dziećmi, które uczestniczyły w przedstawieniu jasełkowym, Koprzywnica 1959 r.
 • Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
  Uroczystości religijne w Pelagowie k. Radomia z udziałem ks. Romana Kotlarza, lata 60. i 70. ub. wieku
 • Zdjęcia z pogrzebu księdza
  Zdjęcia z pogrzebu księdza
 • Zdjęcia z pogrzebu księdza
  Zdjęcia z pogrzebu księdza
 • Zdjęcia z pogrzebu księdza
  Zdjęcia z pogrzebu księdza