Bibliografia

Czerwiec ’76.  Publikacje IPN

 1. Paweł Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
 2. Czerwiec 1976. Radom, Ursus, Płock, oprac. Paweł Sasanka i Sławomir Stępień, Warszawa 2006
 3. David Morgan, Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976, Warszawa 2004
 4. Paweł Sasanka, rec. książki David Morgan, Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976, PiS 1(7)/2005
 5. Co nam zostało z tych lat... Opozycja polityczna 1976–1980 z dzisiejszej perspektywy, pod red. Jerzego Eislera, Warszawa 2003
 6. Czerwiec 1976 – spory i refleksje po 25 latach, pod red. Pawła Sasanki i Roberta Spałka, Warszawa 2003
 7. Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, oprac. J. Eisler, Volumen, Warszawa 2001
 8. Teki edukacyjne: „Czerwiec '76 – krok ku wolności” [wersja elektroniczna do pobrania]
 9. Dodatek: „Rzeczpospolita” - Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL, nr 11: Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę
 10. Dodatek: „Rzeczpospolita” - Najnowsza Historia Polaków. Oblicza PRL, nr 10: 1972–1976 Szczęście na kredyt i Radom
 11. Dodatek: „Niezależna Gazeta Polska” - Czerwiec '76. Robotnicza rewolta
 12. B.Kościelna, Czerwiec ’76 na Pomorzu Zachodnim w świetle akt Wydziału III SB KW MO w Szczecinie, [w:] „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 1 (3), 2010
 13. Leszek Budrewicz, Z PRL do Polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976–1989), redakcja i opracowanie Monika Kała, Grzegorz Waligóra, Wrocław 2008
 14. Krzysztof Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945–1976, Łódź 2008
 15. Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji demokratycznej w Łodzi 1976–1980, oprac. Leszek Próchniak, Sławomir M. Nowinowski, Magdalena Filip, Łódź 2008
 16. Jerzy Eisler, „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008
 17. Grzegorz Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006
 18. Jan Józef Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp Andrzej Friszke, opracowanie przypisów: Grzegorz Waligóra, Jan Tomasz Lipski, Warszawa 2006
 19. Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. Jarosław Neja, Warszawa, 2005
 20. Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. Monika Kała i Łukasz Kamiński, Wrocław 2002
 21. Justyna Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Warszawa 2010
 22. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010
 23. Kamiński Ł., Piotrowski P., Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980). Wybór dokumentów, Wrocław 2002 (?)
 24. Kryptonim „Gracze”. Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”,red. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010.
 25. Małgorzata Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975–1980, Warszawa–Lublin
 26. J. Schabieński, K. Sychowicz, Wydarzenia roku 1976 w Polsce północno-wschodniej, Suwałki 2010
 27. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 4/2011