Quiz

Czerwiec 76

Pytanie 1 z 17

W 1975 r. doszło w PRL do reformy administracyjnej. W skład jakiego powiatu w czerwcu 1976 r. wchodził Radom? *